W dniu 16.04 (wtorek) biuro nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy
Z nami
bezpiecznie
Szczecin ubezpieczenia

Oferta - ubezpieczenia rolne

Nasza multiagencja oferuje kompleksową obsługę Państwa ubezpieczeń w oparciu o produkty następujących firm ubezpieczeniowych: Ergo Hestia, Warta, PTU, HDI Asekuracja, InterRisk, Aviva, Link4, Compensa, Benefia, PZM, TUW TUZ, MTU

Mając na względzie Państwa dobro, oraz biorąc pod uwagę zawiłości związane z interpretacją przepisów prawnych pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy czy też wypowiedzeniem poprzedniej polisy.

Ubezpieczenia dla Rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie - w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe wypłacane jest odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.

Ubezpiecznenia dobrowolne dla rolników

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

  • mienie ruchome związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - sprzęt rolniczy, ziemiopłody złożone na przechowanie, materiały i zapasy, silosy, zwierzęta gospodarskie.
  • Agro - casco maszyn rolniczych, w tym wolnobieżnych.
  • OC z tytułu świadczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą.
  • OC w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.

Ubezpieczeniem obejmuje się mienie przechowywane zarówno w budynkach jak też składowane poza budynkami oraz w trakcie wykonywania prac polowych i podczas transportu - na pole, do warsztatu, punktu skupu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Od ognia i innych zdrzeń losowych, a maszyny rolnicze również od szkód casco (zniszczenie, uszkodzenie, utrata maszyny wskutek zderzenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji).

Z ubezpieczenia OC z tyt. wykonywania usług rolniczych lub prowadzenia działalności agroturystycznej istnieje odpowiedzialność za szkody rzeczowe lub osobowe wyrzadzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, jak i wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Ubezpieczenia Pakietowe dla rolników

  • obowiązkowe budynków rolniczych i OC rolników.
  • dobrowolne - agro casco, oc z tyt. świdczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą, oc w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej
  • dobrowolne - mienie ruchome służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, budowle, budynki niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu, OC w życiu prywatnym, zewnętrzne elementy anten satelitarnych, baterii słonecznych, klimatyzatorów, siłowników do bram, NNW, szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, mienie od dewastacji, nagrobki, koszty ochrony prawnej, koszty ochrony prawnej, koszty ratownictwa, dom assistance

Zawierając ubezpieczenia w Pakiecie Bezpieczne Gospodarstwo Plus, oprócz zniżek taryfowych, rolnik otrzymuje dodatkowo 15% zniżki w każdym zawieranym ubezpieczeniu.

Z tytułu ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Gospodarstwo Plus rolnikowi przysługują również atrakcyjne zniżki skłaki za ubezpieczenia komunikacyjne.


Aviva Szczecin Compensa Szczecin Hestia Szczecin InterRisk Szczecin Link4 Szczecin MTU Szczecin PZU Szczecin Warta Szczecin Proama Szczecin Generali Szczecin HDI Szczecin

Ubezpieczenia Szczecin - Prawobrzeże. Multiagencja Szczecin, agent Szczecin, agencja Szczecin, polisa Szczecin, ubezpieczenie OC Szczecin, ubezpieczenie AC Szczecin, tanie OC, ubezpieczenie mieszkania Szczecin.

Copyright © 2018 PAMA. Wszystkie prawa zastrzeżone.