W dniu 27.06 (wtorek) biuro nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy
Z nami
bezpiecznie
Szczecin ubezpieczenia

Ubezpieczenia Szczecin
ubezpieczenie firmy

Nasza multiagencja oferuje kompleksową obsługę Państwa ubezpieczeń w oparciu o produkty następujących firm ubezpieczeniowych: Ergo Hestia, Warta, PTU, HDI Asekuracja, InterRisk, Aviva, Link4, Compensa, Benefia, PZM, TUW TUZ, MTU.

Mając na względzie Państwa dobro, oraz biorąc pod uwagę zawiłości związane z interpretacją przepisów prawnych pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy czy też wypowiedzeniem poprzedniej polisy.

Ubezpieczenia dla firm

Zdarzenie losowe mogą spowodować bardzo duże straty w majątku firmy i zniweczyć zakładane plany przedsiębiorstwa, a nawet wręcz uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności. Często zdarza się również, że posiadane dotychczas ubezpieczenie nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie jest właściwie dobrane i nie zapewnia właściwej ochrony.

Dlatego też oferta dla firm musi być odpowiednio dostosowana i uwzględniać szereg czynników związanych z indywidualną specyfiką prowadzonej działalności, tak aby w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymać należne odszkodowanie.

Przedmiot ubezpieczenia obejmuje:

 • budynki
 • lokale i budowle
 • środki trwałe
 • środki obrotowe
 • mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie osobiste pracowników
 • wartości pieniężne

W zależności od wariantu zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rozbój
 • stłuczenie szyb i przedmiotów szklanych
 • dewastacja
 • transport krajowy mienia
 • szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
 • wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego
 • utrata danych i oprogramowania
 • maszyny i urządzenia przenośne
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 • odpowiedzialność cywilna za produkt
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy
 • odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości
 • odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

Aviva Szczecin Compensa Szczecin Hestia Szczecin InterRisk Szczecin Link4 Szczecin MTU Szczecin PZU Szczecin Warta Szczecin Proama Szczecin Generali Szczecin HDI Szczecin

Ubezpieczenia Szczecin - Prawobrzeże. Multiagencja Szczecin, agent Szczecin, agencja Szczecin, polisa Szczecin, ubezpieczenie OC Szczecin, ubezpieczenie AC Szczecin, tanie OC, ubezpieczenie mieszkania Szczecin.

Copyright © 2018 PAMA. Wszystkie prawa zastrzeżone.